Fundusz Promocji Mięsa Drobiowego

Fundusz Promocji Mięsa Drobiowego został utworzony na mocy ustawy z 22 maja 2009 r. (Dz.U. z 2009 r. nr 97 poz. 799) o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych.

W celu prowadzenia Funduszu została powołana Komisja Zarządzająca składająca się z 9 członków :

  • 4 członków reprezentujących podmioty prowadzące chów lub hodowlę drobiu rzeźnego, wybranych spośród kandydatów zgłoszonych przez ogólnokrajowe organizacje tych podmiotów,
  • 4 członków reprezentujących zakłady prowadzące działalność w zakresie przetwórstwa mięsa drobiowego oraz przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie uboju drobiu, nieprowadzących działalności w zakresie przetwórstwa mięsa drobiowego, wybranych spośród kandydatów zgłoszonych przez ogólnokrajowe organizacje zrzeszające zakłady prowadzące działalność w zakresie przetwórstwa mięsa drobiowego oraz przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie uboju drobiu, nieprowadzących działalności w zakresie przetwórstwa mięsa drobiowego,
  • oraz członek reprezentujący izby rolnicze, wybrany spośród kandydatów zgłoszonych przez Krajową Radę Izb Rolniczych.

Zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 9 ustawy Fundusz Promocji Mięsa Drobiowego wspiera:

  1. Działania mające na celu informowanie o jakości i cechach, w tym zaletach mięsa drobiowego oraz jego przetworów,
  2. Działania mające na celu promocję spożycia mięsa drobiowego i jego przetworów,
  3. Udział w wystawach i targach związanych z chowem lub hodowlą drobiu, produkcją lub przetwórstwem mięsa drobiowego;
  4. Badania rynkowe dotyczące spożycia mięsa drobiowego oraz jego przetworów,
  5. Badania naukowe i prace rozwojowe mające na celu poprawę jakości mięsa drobiowego i jego przetworów, a także prowadzące do wzrostu ich spożycia,
  6. Szkolenia producentów i przetwórców mięsa drobiowego,
  7. Działalność krajowych organizacji branżowych, w tym ich przedstawicieli biorących udział w pracach specjalistycznych stałych i roboczych komitetów organizacji międzynarodowych lub będącymi członkami statutowych organów tych organizacji, zajmujących się problemami rynku mięsa drobiowego.

Inne akcje promocyjne

Polub nas :)